HR LAW PARTNER® Public

HR Law Partner -etusivu / HR Law Partner Public

Seitsemänosainen (7 x noin 2,5h) koulutusohjelma on sinulle, joka haluat perehtyä työ- ja virkasuhdejuridiikkaan käytännönläheisesti työnantajan sekä työntekijän oikeuksien ja velvollisuuksien kautta, sekä myös HR:n näkökulmasta.  Koulutusjaksoissa huomioidaan uusien KVTES:n ja LS:n määräykset soveltuvin osin. Koulutuskokonaisuus antaa HR-ammattilaisille valmiudet toimia palvelussuhdeasioissa esimiesten ja johdon kumppanina. Ohjelma sopii hyvin myös esimiestehtävissä työskenteleville ja antaa esimiehille varmuutta toimia erilaisissa arjen henkilöstötilanteissa. Koko koulutusohjelman suoritettuasi saat HR LAW PARTNER® -todistuksen, jolla voit osoittaa perehtyneisyytesi työ- ja virkasuhdeasioiden eri osa-alueisiin.

Osta opiskelulisenssi täältä!

Jos olet jo hankkinut opiskeluoikeuden tähän kurssiin, kirjautuaksesi sisään.

Koulutusjaksot
Hinnat
Opiskeluaika
Ohjeet
Osa 1 – HR-liiketoiminnan kumppanina
Osa 2a – Palvelussuhdeasiat osa I
Osa 2b – Palvelusuhdeasiat osa II
Osa (3) 4 – Työyhteisön ongelmatilanteet ja niiden ratkaisut
Osa 5 – Työkyvyn johtaminen ja sairauspoissaolojen hallinta
Osa 6 – Yhteistoiminta kuntaorganisaatioissa
Osa 7 – Tietosuoja

Yritykset ja muut organisaatiot
Yrityslisenssi 1 – 5 hengelle (koko koulutussarja): 1950€ (alv 0%)
Yrityslisenssi 1 – 5 hengelle (yksi koulutusjakso): 295€ (alv 0%)
Yrityslisenssi 6 – 20 hengelle (koko koulutussarja): 3950€ (alv 0%)
Yrityslisenssi 6 – 20 hengelle (yksi koulutusjakso): 590€ (alv 0%)
Suuremmat yritysryhmät: pyydä tarjous!

Yksityishenkilöt
Yksityishenkilöt (koko koulutussarja): 975€ (sis. alv 24%)
Yksityishenkilöt (yksi koulutusjakso): 195€ (sis. alv 24%)

Osta opiskelulisenssi täältä!

Kunkin koulutussarjan tai yksittäin ostetun koulutusjakson opiskeluaika on 6 kuukautta (lisenssi voimassa).

Mikäli opiskeluoikeutesi vanhenee ennen kuin olet ennättänyt suorittaa koulutussarjan tai yksittäisen koulutusjakson, niin ole yhteydessä meihin. Opiskeluaikaa on lisämaksusta mahdollista pidentää.

Online-koulutus mahdollistaa koulutusohjelman suorittamisen ajasta ja paikasta riippumatta. Voit suorittaa osaamis- ja kehitystarpeesi mukaan koko ohjelman tai vain osia siitä.

Etäosallistujana kuulet ja näet kouluttajan sekä materiaalit. Koulutusmateriaalit löytyvät myös ko. kurssin sivulta, jonne saat pääsyoikeuden ostettuasi koulutuspaketin. Etäosallistuminen ei vaadi sinulta asennuksia koneelle, vaan pelkkä internetyhteys riittää.

Jos olet jo hankkinut opiskeluoikeuden tähän kurssiin, kirjautuaksesi sisään.

YKSITTÄISTEN KOULUTUSJAKSOJEN ESITTELY
Osa 1 – HR-liiketoiminnan kumppanina
 • HR:n rooli ja odotukset HR-palveluilta
 • HR-osaajan tiedot ja taidot
 • HR-tiimityön kehittäminen ja hyvän työpäiväkokemuksen saavuttaminen kuormittavassa työssä
 • Miten HR asettaa vuositavoitteensa?
 • HR:n rooli liiketoiminnan / palvelutoiminnan kumppanina
 • HR:n HR-työn viitekehys ja vastuut ja velvollisuudet työnantajan velvollisuuksien kautta
 • Katsaus HR-raportointiin
Osa 2a – Palvelussuhdeasiat osa I

Tässä kaksi-osaisessa jaksossa kuulijaa johdatellaan työ- ja virkamiesoikeuden teemaan normilähteiden avulla ja työlainsäädännön kokonaisuutta avaten.  Osiossa käsitellään palvelussuhdelajeja ja niiden eri muotoja, työsopimuksen ja viranhoitomääräyksen pääasiallista sisältöä sekä näiden ehtojen muutoksia palvelussuhteen aikana. Saat myös vastauksen siihen, mitä työnantajan direktio-oikeus käytännössä tarkoittaa. Lisäksi havainnollistetaan myös työnantajan ja työntekijän yleisiä oikeuksia ja velvollisuuksia, kuten tasapuolista kohtelua ja lojaliteettivelvoitetta.

Osa 2b – Palvelussuhdeasiat osa II

Tässä kaksi-osaisessa jaksossa kuulijaa johdatellaan työ- ja virkamiesoikeuden teemaan normilähteiden avulla ja työlainsäädännön kokonaisuutta avaten.  Osiossa käsitellään palvelussuhdelajeja ja niiden eri muotoja, työsopimuksen ja viranhoitomääräyksen pääasiallista sisältöä sekä näiden ehtojen muutoksia palvelussuhteen aikana. Saat myös vastauksen siihen, mitä työnantajan direktio-oikeus käytännössä tarkoittaa. Lisäksi havainnollistetaan myös työnantajan ja työntekijän yleisiä oikeuksia ja velvollisuuksia, kuten tasapuolista kohtelua ja lojaliteettivelvoitetta.

Osa (3) 4 – Työyhteisön ongelmatilanteet ja niiden ratkaisut

Tässä osiossa kuulijaa johdatellaan puuttumisen teemaan direktio-oikeuden, ennakoivan puuttumisen eri vaiheiden ja puuttumisen eri termien avulla. Osiossa käsitellään tarkemmin paitsi epäasiallisen kohtelun ja häirinnän juridiikkaa ja epäasialliseen käyttäytymiseen puuttumista myös alisuoriutumisen toimintamallia. Lisäksi käsitellään henkilöön liittyvän työsuhteen päättämisen perusteita sekä prosessia ja varoitusta henkilöön liittyvän irtisanomisen edellytyksenä.

Esityksen joukossa on pohdittavaksi käytännön harjoituksia ja myös niiden purkua sekä oikeuskäytäntöä.

Osa 5 – Työkyvyn johtaminen ja sairauspoissaolojen hallinta

Reagoivasta ennakoivaan!

Tässä osiossa perehdytään työhyvinvoinnin ja työkyvyn määritelmiin sekä niiden johtamiseen ja kehittämiseen. Osana työkyvyn johtamista käsitellään myös varhaisen tuen toimintamallia ja työterveyshuoltoa strategisena kumppanina.

Koulutuksen toisessa osiossa käsitellään työnantajan oikeuksia ja velvollisuuksia sairauspoissaoloihin liittyen. Tarkastellaan mm. oikeutta sairauspoissaoloon ja sen palkallisuutta,  oikeutta käydä työajalla  lääkärissä tai muussa terveydellisessä tarkastuksessa ja tutkimuksissa.  Myös ongelmatilanteet liittyen sairauspoissaoloihin sekä olennaisen ja pitkäaikaisen työkyvyn alentumisen vaikutus palvelussuhteeseen ovat aiheina.

Osa 6 – Yhteistoiminta kuntaorganisaatioissa

Tässä osiossa kuulijaa johdatellaan aiheeseen yhteistoimintalain tarkoitusta avaten. Osiossa käsitellään yhteistoimintalain sisältöä lain 4§:n kautta eli mitä asioita yhteistoiminnassa tulee ainakin käsitellä: Henkilöstön asemaan merkittävästi vaikuttavia muutoksia,  palvelujen uudelleen järjestämisen periaatteita, ulkopuolisen työvoiman käyttöä ja liikkeen luovutusta. Lisäksi käsitellään pääkohtia taloudellisesta, tuotannollisesta ja työnantajan toiminnan uudelleenjärjestelyistä johtuvasta palvelussuhteen päättämisperusteesta sekä siihen liittyvästä muutosturvasta. Lopuksi käsitellään pakollisia henkilöstösuunnitelmia ja paikalliseen sopimisen edellytyksiä sekä yleisimpiä sudenkuoppia.

Osa 7 – Tietosuoja

Tässä osiossa perehdytään tietosuoja-asioihin erityisesti työsuhteiden näkökulmasta ja läpikäydään erilaisia työsuhteeseen liittyviä erityistilanteita, joissa tietosuoja-asiat ovat kriittisiä, kuten esimerkiksi kameravalvonnan käyttäminen. Osiossa käsitellään tietosuojaan liittyvää termistöä ja erilaisia rooleja työsuhteiden näkökulmasta. Lisäksi tutustutaan työnantajan velvollisuuksiin rekisterinpitäjänä ja toisaalta työntekijöiden ja työnhakijoiden oikeuksiin rekisteröityinä. Esityksessä huomioidaan myös yhteistoiminnan osuus tietosuoja-asioissa.

kurssin kouluttajat
Tiina Häyhä

Tiina on työskennellyt vuosia henkilöstöjohtajana sekä muissa HR-asiantuntija tehtävissä niin julkisella kuin yksityisellä sektorilta. HR-työn kaikki osa-alueet kuten työ- ja virkasuhdeasiat ja neuvottelutoiminta, HRD, palkkaus ja palkitseminen sekä esimiesten neuvonta ja koulutus ovat häneen osaamisaluettaan. Tiinan eritysosaamiseen kuuluu lisäksi HR-prosessien, HR IT- järjestelmien sekä HR-raportoinnin kehittäminen. Hänellä on myös vahva osaaminen organisaatioiden vaativissa ja haastavissa muutostilanteissa.

Minna Salli

Minnalla on pitkä kokemus työsuhdejuridisten sekä henkilöstöhallinnollisten asioiden hoitamisesta. Minna on toiminut sekä konsultin ja kouluttajan roolissa että myös työnantajan edustajana työsuhderiidoissa. Minna toimii ratkaisukeskeisesti sekä käytännönläheisesti ja Minnan vahvuus on kokonaisuuksien hahmottaminen ja vaikeidenkin asioiden selittäminen ymmärrettävästi. Minnan periaatteena on asioiden hoitaminen inhimillisesti sekä muita ihmisiä arvostavasti.

Jenni Kairinen

Jenni on erikoistunut työsuhdejuridiikkaan sekä tietosuojaan ja taitaa myös sopimus- ja compliance -asiat. Hän on toiminut sekä HR - että Legal Counsel -tehtävissä kansainvälisessä organisaatiossa. HR- ja esimiestyön kehittäminen ovat Jennin sydämen asioita, ja hän panostaa erityisesti johdon ja henkilöstön väliseen vuoropuheluun.

Suomi

[email protected]
+358 40 833 8053
Ilmalantori 1
00240 Helsinki
y-tunnus: 2421806-3

Ruotsi

[email protected]
Plzar Consulting
Väderkvarnsgatan 15 D
752 29 Uppsala

0
  Ostoskorisi
  Korisi on tyhjäPalaa kauppaan
   Aktivoi lahjakoodi
   linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram